Projek Dagbreekpark

Dagbreekpark is ‘n karavaanpark wat  deel van die Kleinfontein nedersetting is. Die park bestaan uit meer as 25 sinkhuise  en karavane, bewoon deur ongeveer 120 minderbevoorregte Afrikaners. Ouers uit die gesinne werk hoofsaaklik as huishulpe of tuinwerkers binne in die gemeenskap  om kostes te dek en ‘n lewe te maak vir hulle en hulle kinders.

Kleinfontein het ‘n vrywillige Gemeenskapswerker wat gefokus is op die maatskaplike ondersteuning en opheffing van diė mindervoorregte mense. Die gemeenskapskantoor het egter verskeie uitdagings waar dit kom by diė spesifieke deel van Kleinfontein.

‘n Gemeenskapslid wat nie van die nodige opleiding beskik nie maar deur die gemeenskapswerker ondersteun word, sien daagliks na 15, nie-skoolgaande kinders om. Die gemeenskapskantoor poog  tans om hierdie kinders, tussen die ouderdom 18 maande en 13 jaar  van 2 maaltye daagliks te voorsien. Die kantoor is klein en kinders bring hul dag dus onder toesig, onder bome voor die kantoor  deur. Die kinders is aan die wind en weer blootgestel  en skoolgaande kinders doen ook hul huiswerk onder hierdie benarde omstandighede.

Opleiding word deur die gemeenskapswerker behartig en val in drie kategoriee

  • Opleiding van vrywilligers
  • Opleiding vir Ouers
  • Praktiese vaardighede

Wanvoeding, ongeletterdheid, vaardigheid, gesondheid en vervoer is van die grootste uitdagings. ‘n Projek om gesinne uit karavane en tydelike strukture in behoorlike bekostigbare steenhuise te vestig is ook van stapel gestuur.

 

 

 

 

 

 

 

Erwe is klein maar voorsiening word deur die Kleinfontein dorpsraad gemaak  vir meer as genoeg speelplek vir die kinders van Dagbreek park.  Verskeie erwe is as parkies gesoneer en weldoeners  het al twee parkies verfraai met ‘n klimraam en trampoline.

 

 

 

 

 

 

 

Van Dagbreekpark se  kinders is nie geregistreer nie en ontvang nie maatskaplike toelae nie,  gereelde stakings vertraag dikwels die registrasie proses . Skoolgelde by die CVO skool binne in Kleinfontein  beloop tans R900 pm per kind en sowat 40% van al die kinders is afhanklik van skenkings of borge om hier te kan skoolgaan. Die skool word nie  deur die staat gesubsideer nie omdat die skool slegs onderrig gee in Afrikaans.

Hoe kan u Dagbreekpark help ?

Met behulp van skenkings en donasies kan die gemeenskapskantoor  die nodige insette lewer om die gemeenskap op te hef en te bemagtig.  Groot nood word tans ervaar en die volgende items word dringend benodig:

Algemeen

Voedsel

Toiletware

Skryfbehoeftes

Klere/Skoene

Huisraad

 

Kantoor en Infrastruktuur

Afdakke waaronder kinders huiswerk ensomeer kan doen

Verf vir die behandeling van houtstrukture

Tiolet en wasbak (Op die oomblik word die ablusie blok gebruik)

Stoele /Tafels

Rakke vir voorraad

Vrieskas

Yskas

Speelgoed

Klimraam

Trampolien

Swaai

Wipplank

Vervoer

Uiteraard sukkel kinders, ouers asook  bejaardes met vervoer.  Om by ‘n Kliniek, Dokter, skool  of selfs SASSA te kan uitkom is vir baie dikwels ‘n onoorbrugbare struikelblok.

‘n Minibus of soortgelyke voertuig sal die uitdaging waarmee vele Dagbreekpark inwoners worstel oplos. Die bedrag benodig vir ‘n vervoermiddel is egter heeltemal buite bereik van gemeenskapssorg..

Indien u verkies om finansieel by te dra kan u direk in die onderstaande rekening in betaal of van die veilige kredietkaartportaal gebruik maak.

Navrae kan gerig word aan Connie de Bruin  by Connie.debruin@Kleinfontein.net of  op Tel: 061 878 8160

Direkte EFT

Bank ABSA

Rekening nommer 4060092627

verwysing 248-GW-naam

Maak ‘n veilige Donasie aan Dagbreekpark
* Price