FEES

Direkte EFT

Bank ABSA

Rekening nommer  4060092627

verwysing 4G-P(naam en voorletters)

 

Veilige aanlyn Kredietkaartportaal

Gebruik ons  om jou potjiekoskaartjie te koop teen R100

Indien u dus 3 kaartjies wil koop moet u ‘n bedrag van R300 invul


* Bedrag