Word NOU Lid

Wees deel van die oplossing! Help hierdie eerbare saak!

Basiese lidmaatskap is R50 per maand wat óf maandeliks óf jaarliks betaal kan word. R50 verrrig egter net so veel  en ons wil ieder en elkeen aanmoedig om ernstig te oorweeg om meer as die basiese bedrag by te dra.

Sodra fondse dit toelaat, gaan ons lidmaatskapkaarte laat druk. Buiten die wete dat jou fondse vir een  van ons waardige projekte aangewend sal word, gaan ons ook vir jou as lid voordele beding.

Lidmaatskap Aansoek met herhalende betaling (klik om af te laai)

Aangeheg aan die lidmaatskapvorm is ’n gerieflike elektroniese debietorder opsie. Wees gerus dat weens die elektroniese aard van die debietorder jy enige tyd tot voor die betaaldatum wysigings vir die maand kan aanbring. Sou jy dit selfs nodig vind om jou debietorder vir ’n maand terug te hou of as jy die bedrag wil verander, laat weet ons net voor die geskeduleerde betaaldag.

Lidmaatskap Aansoek met eenmalige betaling (klik om af te laai)

Hier versoek ons dat jy vir ten minste twaalf maande vooruit betaal om as lid te registreer. Gebruik asb 248 en jou naam en van as verwysing op jou bankinbetaling.

Stuur jou voltooide aansoek om lidmaatskap na:

epos:  vriende@kleinfontein.net  of Faks na : +27 86 699 9302 vir Telefoniese navrae skakel   +27 12 802 1583

Aanlyn veilige betaling
Klik op die onderstaande om vir 12 maande lid te word van die Vriende van Kleinfontein en deur middel van ‘n EFT of kredietkaart te betaal.

Basiese lidmaatskap vir 12 maande @ R50 = R 600Maak ‘n veilige donasie deur middel van ‘n Krediet kaart.

Pay
Donasie R50
Pay
Donasie R100
Pay
Donasie R500