Maak ‘n veilige skenking deur ‘n sekuur webwerf aan Kleinfontein se noodfonds om die Pandemie te bestry en hulp te verleen waar nodig.
Fondse word deur KSK in samewerking met Gemeenskapssorg bestuur.